Ενδεικτικές εργασίες:

  • Πληρωμές λογαριασμών και χρεών σε τράπεζες και ΕΛΤΑ.
  • Έκδοση κλειδάριθμων από την Δ.Ο.Υ.
  • Εκπροσώπηση σε Δ.Ο.Υ. για φορολογικά θέματα.
  • Εκπροσώπηση σε λοιπούς φορείς και οργανισμούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.