Ενδεικτικές εργασίες:

  • Ευέλικτο σύστημα τήρησης των βιβλίων σας.
  • Ειδική τιμολογιακή πολιτική.
  • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
  • Διεκπεραίωση πληρωμής υποχρεώσεων μέσω Web Banking.
  • Συμβουλευτικές λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.
  • Φοροτεχνικές υπηρεσίες (δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εισοδήματος,κλπ).
  • Ψηφιοποίηση παραστατικών

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.