Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
  • Κατάθεση σε έντυπη μορφή των δηλώσεων στα αρμόδια Κτηματολογικά γραφεία.
  • Κατάθεση ηλεκτρονικά των δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
  • Ψηφιοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας (Συμβόλαια αγοράς, γονικές παροχές, κλπ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.