Το γραφείο μας αναλαμβάνει την:

  • Σύνταξη Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ‘Πόθεν Έσχες’ και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ)
  • Ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων, όπου απαιτούνται να συνοδεύουν την Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης όπως συμβόλαια ακινήτων, καταστατικά επιχειρήσεων, αγορά μετοχών, κλπ.
  • Ηλεκτρονική υποβολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.