Το γραφείο μας αναλαμβάνει την:

  • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεων.
  • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, με ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.