Ενδεικτικές εργασίες:

  • Κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων εντύπων Ε1,Ε2
  • Συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις παλαιότερων ετών.
  • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εντύπων Ε1,Ε2
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.