Ενδεικτικές εργασίες:

  • Παραμετροποίηση και υποστήριξη γνωστών Λογιστικών εφαρμογών σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανογράφους.
  • Εφαρμογές γραφείου (Excel, Word, Access).
  • Αναδιοργάνωση λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
  • Ψηφιοποίηση παραστατικών και φορολογικών εγγράφων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.