Ενδεικτικές εργασίες:

  • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη reporting για εσωτερική χρήση σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
  • Reporting για τράπεζες, εξωτερικούς ελεγκτές, κλπ τρίτους.
  • Πορεία των Οικονομικών Μεγεθών με σύγκριση προηγούμενων περιόδων / ετών.
  • Ταμειακός προγραμματισμός.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.