Ενδεικτικές εργασίες:

  • Υπολογισμός και εκκαθάριση μισθοδοσίας των εργαζομένων.
  • Άμεση ενημέρωση εργαζομένων
  • Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ.
  • Ηλεκτρονική υποβολή ενσήμων ΑΠΔ.
  • Συμβουλές σε εργατικά και μισθοδοτικά θέματα.
  • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία.
  • Πληρωμή προσωπικού μέσω Web Banking.
  • Έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
  • Προϋπολογισμός κόστους πρόσληψης ή απόλυσης προσωπικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.