Ενδεικτικές εργασίες:

  • Συμβουλευτικές λογιστικές υπηρεσίες (τρόποι οργάνωσης λογιστηρίου, κλπ)
  • Φοροτεχνικές συμβουλές σύμφωνα με την νομοθεσία.
  • Συμβουλές για την σωστή μηχανοργάνωση του λογιστηρίου.
  • Συμβουλές μεγιστοποίησης του κέρδους.
  • Συμβουλές προστασίας περιουσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.