Ενδεικτικές εργασίες:

  • Ανάληψη καθηκόντων υπεύθυνου μηχανογραφημένου λογιστηρίου της επιχείρησής σας.
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης) σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
  • Παρακολούθηση τήρησης κατευθύνσεων σε θέματα όπως λογιστικά, φοροτεχνικά, μισθοδοτικά, εσωτερικού ελέγχου, κλπ.
  • Συμβουλευτικές λογιστικές, φοροτεχνικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες.
  • Περιοδικά Reporting (Αποτελέσματα, Υποχρεώσεων,κλπ).
  • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως.
  • Εβδομαδιαία προσωπική επαφή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.