Ενδεικτικές εργασίες:

  • Οργάνωση μηχανογραφημένων λογιστηρίων επιχειρήσεων με απλογραφικά (Β’ κατ.) ή διπλογραφικά (Γ’ κατ.) βιβλία.
  • Αξιοποίηση του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος.
  • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής ERP.
  • Δημιουργία αυτοματοποιημένων εργασιών και χρονοδιάγραμμα εργασιών και υποχρεώσεων.
  • Συμβουλευτικές λογιστικές, φοροτεχνικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες.
  • Οργάνωση συστημάτων και διεργασιών εσωτερικού ελέγχου (Ταμείου, στοιχείων μεταξύ εμπορικής και λογιστικής εφαρμογής, ροή εγγράφων, έλεγχος με πελάτες και προμηθευτές, κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.