Ενδεικτικές εργασίες:

  • Στο γραφείο μας θα συζητήσουμε και βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες τις οποίες πρέπει να ολοκληρώσετε για να συστήσετε μία ατομική επιχείρηση ή εταιρεία.
  • Αναζήτηση της καταλληλότερης μομφής επιχείρηση (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ).
  • Εκπροσώπηση σε φορείς όπως ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ.
  • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.