Ενδεικτικές εργασίες:

 • Ολοκληρωμένη τήρηση μηχανογραφημένου λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας.
 • Ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τα ΕΛΠ και σύνδεση με το ΕΛΣ.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης) σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.
 • Περιοδικά Reporting (Αποτελέσματα, κλπ).
 • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως.
 • Δημοσίευση στοιχείων στο ΓΕΜΗ.
 • Εβδομαδιαία προσωπική επαφή.
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.
 • Συμβουλευτικές λογιστικές, φοροτεχνικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες.
 • Διεκπεραίωση πληρωμής υποχρεώσεων μέσω Web Banking.
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες (δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εισοδήματος,κλπ).
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών.
 • Ψηφιοποίηση παραστατικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.