Ενδεικτικές εργασίες:

 • Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία (Β’ κατ.), μηχανογραφικά στην επιχείρησή σας ή στο γραφείο μας.
 • Ευέλικτο σύστημα τήρησης βιβλίων για επαγγελματίες με έδρα την οικία τους.
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
 • Δυνατότητα τήρησης καρτελών πελατών και προμηθευτών.
 • Διεκπεραίωση πληρωμής υποχρεώσεων μέσω Web Banking.
 • Περιοδικά Reporting (Αποτελέσματα, Υποχρεώσεων,κλπ).
 • Συμβουλευτικές λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες (δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εισοδήματος,κλπ).
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών
 • Ψηφιοποίηση παραστατικών

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.